Vizarea avizului program de funcționare/autorizației de funcționare pentru anul 2017.

Photo of author

By Edward Ciolacu

Serviciul Autorizare Agenți Economici din cadrul Primăriei municipiului Constanța, aduce la cunoștința operatorilor economici care au fost autorizați în anii anteriori, următoarele:
1. Vizarea pentru anul 2017, se face în baza unei proceduri simplificate, pentru următoarele acte administrative:
– aviz program de funcționare;
– autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică;
– autorizație de funcționare pentru desfășurare de activități recreative și distractive.
Actele necesare pentru vizare sunt următoarele:
– cerere – formular tip*;
– declarație pe propria răspundere – formular tip*;
– copie după avizul program de funcționare/autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități de alimentație publică/autorizația de funcționare pentru desfășurare de activități recreative și distractive – emise anterior;
– dovada achitării taxei de viză.
2. Pentru operatorii economici care dețin Complex Hotelier și au fost autorizați în anii anteriori pentru activitatea de cazare, alimentație publică sau alte activități conexe din cadrul Complexului Hotelier, se va emite un singur act administrativ, respectiv autorizație de funcționare pentru Complex Hotelier, în baza următoarelor acte:
– cerere – formular tip*
– declarație pe propria răspundere – formular tip*;
– avizul program de funcționare/autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități de alimentație publică/autorizația de funcționare pentru desfășurare de activități recreative și distractive – emise anterior, în original;
– dovada achitării taxelor aferente.
*formularele tip se pot descărca de pe site-ul www.primaria-constanta.ro /Despre instituție/Agenți Economici/Acte necesare în vederea autorizării/cereri legate de activitatea agenților economici sau se pot solicita de la biroul nr.3, Serviciul Autorizare Agenți Economici din cadrul Centrului de Informare Cetățeni, situat în Bd. Al. Lăpușneanu nr.116C, incintă City Park Mall
Pentru relații suplimentare și înregistrarea documentațiilor, vă rugăm să vă prezentați la Centru de Informare Cetățeni, Serviciul Autorizare Agenți Economici – biroul nr. 3, situat în bd. Al. Lăpușneanu nr.116C – incintă City Park Mall, în zilele de luni, marți, miercuri: 08:30 – 16:30 și joi: 08:30 – 12:30, telefon 0241/488192.