Raport privind activitățile desfășurate de către politiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului și activității comerciale – septembrie 2017

Photo of author

By Edward Ciolacu

În perioada 01.09.2017-30.09.2017, Direcția Poliția Locală, prin serviciile Disciplina în construcții și afișajul stradal, Protecția mediului și Activitate comercială, a acționat pe raza municipiului Constanța în ceea ce privește respectarea normelor legale în vigoare.
Au fost soluționate 207 sesizări privind Disciplina în construcții și afișajul stradal, Protecția mediului și Activitate comercială.
Au fost încheiate 216 note de constatare și au fost emise 286 somații de prezentare documente sau de dispunere măsuri.
Au fost trimise 300 adrese către persoane fizice și juridice.
S-au întocmit 17 referate pentru soluționare pe cale judecătorească a măsurilor dispuse prin procesele verbale de sancționare a contravențiilor.
S-au făcut 50 verificări ale intervențiilor în domeniul public.
Totodată a fost încheiată o notă de constatare conform H.C.L. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.
Au fost încheiate 117 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.C.L 371/2016 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, H.C.L. 184/2013 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa. În baza acestor acte normative au fost aplicate amenzi în valoare de 76.300 lei.
Pe parcursul lunii septembrie, efective de polițiști locali în cooperare cu lucrători din cadrul I.P.J Constanța, Gruparea de jandarmi mobilă “Tomis” Constanța și Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanta au acţionat în sistem integrat pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale de pe raza municipiului Constanța.
Deasemenea, polițiștii locali au întreprins acțiuni tematice în municipiul Constanța privind:
-legalitatea executării lucrărilor de construcții;
-dezafectarea unor adăposturi improvizate;
-activități preventiv informative privind siguranța constanțenilor și a turiștilor;
-menținerea unui mediu curat și sanatos;
– prevenirea și combaterea activităților de comerț ilicit;
-identificarea unor probleme ce țin de buna gospodărire a orașului.