Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa angajează!

Photo of author

By Edward Ciolacu

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, organizează un număr de două examene/concursuri în vederea încadrării directe din sursă externă, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
1. Subofiţer tehnic principal la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Protecţia Mediului;
2. Subofiţer tehnic principal (şef atelier) la Serviciul Logistic – Compartimentul Auto;
Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa din municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, la telefon 0241/ 618969, interior 24557, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.
Informaţiile privind condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, datele între care se pot depune documentele, precum şi cele la care se susţin probele de concurs, tematica şi bibliografia sunt postate pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” Constanţa, la adresa www.jandarmeriaconstanta.ro. De asemenea, aceste informaţii sunt expuse şi la avizierul unităţii.