CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016 emis de Ministerul Educației și Cercetării

Photo of author

By Daniel Negrescu

Examenele de bacalaureat – 2016 se vor desfășura după următoarea grila:
_________________________________________________________________________________________________________________
CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016
Sesiunea iunie-iulie 2016
30 mai – 3 iunie 2016
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 – 17 iunie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie2016
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015
Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2015
Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2015
Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2015
Afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2016
18 – 22 iulie 2016
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
16-17 august 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17-19 august 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
18-19 august 2016
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 august 2016
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
23 august 2016
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
24 august 2016
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
26 august 2016
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
29 august2016
Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
30-31august2016
Rezolvarea contestaţiilor
1 septembrie2016
Afişarea rezultatelor finale
NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Sursa informatiilor: Ministerul Educaţiei şi Cercetării