Anunț selecție de ofertă pentru evenimentul ”Revelion 2018″.

Photo of author

By Edward Ciolacu

Având în vedere faptul că în perioada următoare, în temeiul prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, se va organiza procedura de selecţie pentru susţinerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării proiectului nonprofit de interes general ”Revelion 2018”, primaria vă informează că mai sunt 4 zile lucrătoare până când se pot depune proiectele, respectiv până la data de 12 octombrie 2017, ora 16.00, conform instrucțiunilor pentru ofertanți.