R.A.T.C. CONSTANȚA

Photo of author

By Edward Ciolacu

RATC Constanța. In urma unor sesizări venite de la publicul călător care ar fi fost controlat pentru legalitatea documentelor de transport de către persoane care îşi arogau acest drept în zilele şi orele la care controlul R.A.T.C. era retras din traseu, R.A.T.C. Constanţa atrage atenţia călătorilor ca în cazul în care au suspiciuni, să ceară controlorilor să le arate ecusonul, dacă acesta nu este la loc vizibil.
De asemenea, Controlul R.A.T.C. Constanţa se face în echipe de cel puţin 2 persoane şi niciodată individual.