Vlad Alexandrescu propune ansamblul Brâncuși de la Târgu Jiu pe lista Patrimoniului mondial UNESCO

Photo of author

By Daniel Negrescu

Masa Tacerii

Propunem ansamblul Brâncuși de la Târgu Jiu pe lista Patrimoniului mondial UNESCO.

În data de 19 februarie 2016 se aniversează trecerea a 140 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Este una dintre cele mai potrivite ocazii pentru a readuce în discuție și în actualitate valoarea excepțională a ansamblului Brâncuși de la Târgu Jiu și înscrierea acestuia pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

Institutul Național al Patrimoniului și Ministerul Culturii vor relua demersurile de înscriere a sitului în lista patrimoniului mondial UNESCO prin reluarea dosarului retras în 2014 de Statul Român în urma recomandării de neînscriere a ICOMOS (Consiliul Mondial al Monumentelor și Siturilor).

În acest sens ne-am propus refacerea fundamentării ştiinţifice a dosarului, cu alocarea atât a resurselor adecvate de timp şi competenţe, inclusiv prin cooptarea de experţi internaţionali în domeniu, cât şi a resurselor bugetare necesare. În aceste condiţii estimăm ca posibilă înaintarea oficială a dosarului către UNESCO cel mai devreme în februarie 2018 cu o depunere spre consultare prealabilă cu Centrul Patrimoniului Mondial în septembrie 2017.

Institutul Național al Patrimoniului propune înființarea unui comitet de coordonare care să includă reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Ministerului Afacerilor Externe precum și ai Autorităţilor Locale. Comitet care să asigure implementarea coordonată a unei strategii naţionale cu privire la acest subiect statuată printr-un program naţional Brâncuşi cu buget propriu.

Acesta ar trebui să aibă în vedere atât elaborarea propriu-zisă a dosarului de către un grup ştiinţific competent, cu participare internaţională şi prin stabilirea de parteneriate cu instituții relevante din alte țări (în special cu Ministerul Culturii din Franța), cât şi asigurarea prezenţei subiectului Brâncuşi în mediile de specialitate relevante pe parcursul întregii perioade de pregătire a dosarului şi pe mai multe paliere: conferinţe de înalt nivel internaţional (în România şi în străinătate), demersuri diplomatice, evenimente culturale locale , acţiuni de promovare a dosarului la reuniunile Comitetului Patrimoniului Mondial din această perioadă şi realizarea de materiale şi evenimente de prezentare de ţinută.

Nu în ultimul rând este necesar ca reconsiderarea dosarului să fie corelată cu măsurile de protecţie efectivă a ansamblului, cu amenajările de punere în valoare în mod sensibil şi demn pentru întregul parcurs al axei, cu măsuri de asanare urbană a contextului/zonei de protecţie, cu implementarea reală a unui plan de management, cu gesturi de valorizare indirecte dar importante precum crearea muzeului Brâncuşi sau a unui centru de cercetare. Acestea se vor putea face numai cu implicarea constantă şi responsabilă a autorităţilor locale, partenere indispensabile în acest proiect.

În acest sens salutăm proiectele deja iniţiate de Primăria Târgu Jiu şi ne exprimăm disponibilitatea de a le sprijini în continuare.

Sursa: Vlad Alexandrescu – Facebook