Primăria Municipiului Constanța a lansat programul social “RESPECT”, destinat constănțenilor aflați în nevoie

Photo of author

By Edward Ciolacu

Programul constă în acordarea de tichete valorice în opt tranșe, în cursul anului 2016. Pentru fiecare tranșă vor fi acordate câte patru tichete valorice a câte 10 lei fiecare.
Pot beneficia de Programul “RESPECT” constănțenii care se încadrează într-una din următoarele categorii:
a) au pensii, indemnizații sau venituri lunare cumulate care nu depășesc suma de 1000 de lei;
b) nu au niciun venit și împlinesc în anul 2016 cel puțin vârsta de 60 de ani;
c) au grad de handicap grav sau accentuat;
d) beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001;
e) au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal.

Înscrierea în Programul “RESPECT” se face pe baza următoarelor documente:
– cerere tip;
– copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea “conform cu originalul”;
– documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.

Cererea tip se găsește începând cu data de 26.02.2016 pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța, la Cluburile pentru pensionari, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, precum și la agențiile Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța.
Cererea completată se depune în perioada 01-20 ale lunii, între orele 09.00-20.00, la următoarele cluburi pentru pensionari:

1. Complex Tomis III (Piața Veche;)
2. bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 66, bl. LE9 (zona Casa de Cultură);
3. str. Aurora nr. 2, bl. PF1 (Far);
4. șoseaua Mangaliei nr. 86A;

Distribuirea tichetelor valorice se va face la domiciliul, reședința sau adresa de corespondență comunicată de beneficiar pe baza prezentării buletinului sau cărții de identitate.
Tichetele valorice vor fi folosite doar pentru cumpărarea de alimente.Tichetele valorice nu pot fi folosite pentru achiziționarea de țigări sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformare în bani.
Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Primăriei Municipiului Constanța.
Persoanele care nu s-au înscris în programul “RESPECT”, dar care îndeplinesc condițiile, pot ridica formulare de cerere – declarație pentru înscriere de la toate pavilioanele de vară pentru pensionari.
După completare, acestea se depun în perioada 01-20 ale lunii, la următoarele centre:
– club pensionari – Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 66, bl. LE9;
– club pensionari – Șoseaua Mangaliei nr. 86 A;
– club pensionari – Str. Aurora nr. 2, bl. PF1;
– club persoane cu handicap – Complex Agroalimentar Tomis III;
– str. Unirii nr. 104 – sediul Direcției Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe (lângă Căminul pentru Persoane Vârstnice).
Program: luni-vineri, orele 08:00 – 16:00.