Pe data de 20 Noiembrie 2016 va avea loc o întrunire a comisiei tehnice de urbanism

Photo of author

By Edward Ciolacu

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/2016, se va întruni în data de 29.11.2016, ora 14.30, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi:
1. solicitare avizare proiectul faza DALI/SF – Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu;
2. solicitare avizare Plan urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Miron Costin, str. Tudor Vladimirescu și str. Mihai Viteazu, inițiator Georgescu Marius;
3. solicitare avizare solicitări certificate de urbanism în zona PUZ Baba Novac;
4. solicitare certificat informare – teren situat în str. Nicolae Iorga nr. 24B;
5. solicitare construire imobil S+P+8E – apart-hotel, bd. Mamaia nr. 187.