Modificări privind stabilirea impozitului/taxei pe teren în anul 2018.

Photo of author

By Edward Ciolacu

Serviciul Public de Impozite și Taxe informează deținătorii de terenuri intravilane având o altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții (arabile, vii, livezi etc) că, începând cu anul 2018, modalitatea de stabilire a impozitului/taxei pe teren revine la cea care se aplica înainte de publicarea noului Cod fiscal.
Astfel, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare (lei/ha) stabilită anual prin hotărârea consiliului local și cu coeficientul de corecție stabilit în funcție de rangul localității, pentru municipiul Constanța coeficientul fiind 5.
Precizăm că măsura respectă prevederile Legii nr. 196/2017 cu privire la modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.