Înscrierile în cadrul Programului „RESPECT“ pentru luna februarie 2017.

Photo of author

By Edward Ciolacu

Serviciul public de asistență socială Constanța anunță că înscrierile în cadrul Programului „RESPECT“ pentru luna februarie se vor desfășura în perioada 01.02.2017 – 20.02.2017.
Cererile declarație pot fi ridicate, completate și depuse în următoarele cluburi pentru pensionari:
1) Str. Eliberării nr.8, bl.I
2) Str. Dezrobirii nr.123, bl.IS3
3) Str. Aurora nr.2, bl.PF1
4) Str. Duiliu Zamfirescu nr.4
5) Str. Egretei nr.2
6) B-dul. Al. Lăpușneanu nr.66, bl.LE9
7) B-dul Tomis nr.211, bl.TS6B
8) Șoseaua Mangaliei nr.86A
9) Str. Cișmelei nr.16
10) Complex Tomis III(Piața Veche)
11) Ștefan cel Mare 77-79
12) Str. Brizei bl.FD3, Parter
În această perioadă programul de lucru va fi de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00.
Pot beneficia de Programul “RESPECT” constănțenii care se încadrează într-una din următoarele categorii:
a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 1.000 lei;
b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;
c) persoane cu handicap grav sau accentuat;
d) persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001;
e) persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal.
f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) – e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință.
Persoanele prevăzute la lit. f) beneficiază de tichete valorice numai în baza unei anchete sociale.
Înscrierea în Programul “RESPECT” se face pe baza următoarelor documente:
– cerere tip – declarație pe proprie răspundere;
– copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea „conform cu originalul“;
– documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.