Cele mai dezvoltate ţări

Photo of author

By Edward Ciolacu

În topul ţărilor cel mai dezvoltate economic, cu cel mai ridicat nivel de trai și cel mai mare PIB întocmit de Expert Market și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica se află ţările în care programul angajaților este cel mai redus. Potrivit studiului făcut de aceștia, topul arată în felul următor:

Luxemburg ocupă locul întâi cu un program de 7 ore pe zi, 1643 ore de lucru pe an și o productivitate de 45.71 lire sterline pe oră.
Norvegia ocupă locul al doilea cu doar 5 ore pe zi și doar 4 zile lucrătoare pe săptămână, 1227 ore de lucru pe an, 36.36 lire sterline pe oră.
Australia locul trei cu 1664 ore pe an, 7 ore pe zi, 29.81 lire sterline pe oră.
Elveția 1568 ore de muncă pe an, 6 ore pe zi, 28.35 lire sterline pe oră.
Olanda 1425 ore de muncă, 6 ore pe zi, la egalitate cu Elveția, 28.35 lire sterline pe oră.
Germania 1371 ore de muncă, 24.14 lire sterline pe oră.
Statele Unite 1789 ore de muncă, 8 ore pe zi, 23.66 lire sterline pe oră.
Irlanda 1821 ore de muncă, 8 ore pe zi, 23.12 lire sterline pe oră.
Suedia 1609 ore de muncă, 7 ore pe zi, 22.58 lire sterline pe oră.

În unele ţări creșterea economică se datorează, printre altele, programul redus al angajaților de mai multă vreme, însă altele, precum Norvegia, au adoptat programul redus recent, chiar mult mai redus decât al altor ţări, acesta dând rezultate pozitive.  Şi în România s-a discutat un proiect de lege care prevedea scurtarea programului de lucru dar acesta prevedea doar reducerea zilelor din săptămâna de lucru de la 5 zile lucrătoare la 4 însă numărul orelor de muncă rămâneau aceleași dat fiind că ziua de lucru ar fi trebuit să se prelungească de la 8 ore pe zi la 10 ore pe zi.