Calendar Ortodox 31 Octombrie – Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis

Photo of author

By Elena Georgia

Calendar Ortodox 31 Octombrie - Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis

În fiecare an, pe data de 31 octombrie, Biserica Ortodoxă îi comemorează pe Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis. Această zi specială din Calendar Ortodox 31 Octombrie ne reamintește de contribuția valoroasă a acestor sfinți apostoli la răspândirea creștinismului și la stabilirea primelor comunități creștine.

Calendar Ortodox 31 Octombrie – Apelie: Un Apostol al Cuvântului

Cu toate că nu există informații ample despre Sfântul Apelie în Biblie sau în alte surse istorice cunoscute, el este menționat în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. În capitolul 16, versetul 10 al acestei epistole, Sfântul Pavel îl menționează astfel:

„Salutați-l pe Apelie, încredințatul credinciosului, și toți cei care sunt cu el. Salutați-i pe cei de acasă!” (Romani 16:10)

Din această mențiune, putem deduce că Sfântul Apelie a fost un credincios activ în comunitatea creștină din Roma în timpul vieții Sfântului Pavel. El este numit „încredințatul credinciosului,” ceea ce sugerează că a fost de încredere și de încredințare pentru misiunile sau serviciile sale în slujba Evangheliei.

Cu toate acestea, detalii specifice despre viața și activitatea Sfântului Apelie sunt limitate. Nu avem informații suplimentare despre el în Biblie sau în alte surse istorice cunoscute. Cu toate acestea, mențiunea sa în Epistola către Romani reprezintă un omagiu al Sfântului Pavel pentru contribuția și credința sa în comunitatea creștină din acea vreme.

Deși cunoaștem puțin despre Sfântul Apelie, el este considerat un exemplu al credinței și devotamentului creștinilor primelor secole și este venerat ca un martor al Evangheliei în biserica creștină.

Calendar Ortodox 31 Octombrie – Stahie și Amplie: Păstori Ai Credincioșilor

Stahie și Amplie sunt menționați în Noul Testament în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 16, versetul 8:

„Salută-i pe Amplie, iubitul meu în Domnul. Salută-i pe Stahie, iubitul meu.”

Această mențiune scurtă este făcută de Sfântul Pavel într-o listă de salutări adresate diferiților credincioși și colaboratori ai săi din Roma. Nu avem informații suplimentare despre Stahie și Amplie în Biblie sau în alte surse istorice cunoscute. Cu toate acestea, acești credincioși erau parte din comunitatea creștină din Roma și erau binecunoscuți și iubiți de Sfântul Pavel.

Această mențiune ne arată aspectul comunitar al primelor comunități creștine și modul în care membrii erau strâns legați unii de alții prin credința lor în Domnul Isus Christos. Chiar dacă nu cunoaștem detalii despre viețile sau serviciile lor specifice, Stahie și Amplie au fost parte din rândurile credincioșilor care au contribuit la răspândirea creștinismului și la susținerea comunităților creștine din prima generație.

De-a lungul Noului Testament, găsim multe astfel de mențiuni ale credincioșilor, iar acestea arată unitatea și solidaritatea care exista în primele comunități creștine, precum și contribuția fiecărui membru la viața bisericii.

Urban și Aristobul: Pionierii Creștinismului

Urban și Aristobul sunt menționați în Noul Testament în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 16, versetul 9:

„Salută-i pe Urbano, cooperantul nostru în Hristos, și pe Aristobul, neam al meu.”

Așa cum este cazul cu Stahie și Amplie, menționarea lui Urban și Aristobul este făcută în contextul unei liste de salutări pe care Sfântul Pavel le trimite comunității creștine din Roma. În acest verset, Sfântul Pavel îi numește pe Urban ca „cooperantul nostru în Hristos” și pe Aristobul ca „neam al meu.”

Din nou, nu avem detalii suplimentare despre viețile sau serviciile lor specifice în Biblie sau în alte surse istorice. Cu toate acestea, acești credincioși erau parte din comunitatea creștină din Roma și au avut o legătură specială cu Sfântul Pavel.

Aceste mențiuni arată solidaritatea și comunitatea care existau în primele comunități creștine și modul în care credincioșii se sprijineau reciproc în credința lor în Domnul Isus Christos. Fiecare dintre acești credincioși avea un rol și o contribuție în viața bisericii, iar Sfântul Pavel a dorit să le transmită salutările și aprecierea sa în scrisoarea sa către romanii creștini.

Narcis: Exemplu de Sfințenie și Păstorire

Sfântul Narcis, venerat în Calendar Ortodox 31 Octombrie, a fost episcopul Ierusalimului și s-a distins prin viața sa sfântă și păstorirea cu dragoste a comunității sale. Este cunoscut pentru numeroasele minuni și pentru modul exemplar în care și-a îndeplinit datoriile episcopale.

Prin comemorarea acestor sfinți apostoli în Calendar Ortodox 31 Octombrie, Biserica ne invită să reflectăm asupra valorilor creștine fundamentale și să ne inspirăm din viața și lucrarea lor apostolică. Ei reprezintă modele de credință, devotament și slujire în cadrul Bisericii, continuând să lumineze calea credincioșilor chiar și după secole de la trecerea lor la Domnul.

Poate te interesează și: Calendar Ortodox 18 Octombrie: Sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca