Taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci se achita pana la 31 Martie.

Photo of author

By Edward Ciolacu

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează cetățenii că taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci aferente anului 2017 se achită integral până la data de 31 martie 2017.
Taxa întreținere cimitire/loc de veci este în cuantum de 2,4 lei mp/an.
Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.