SPIT expediază somațiile de plată

Photo of author

By Edward Ciolacu

Începând de astăzi, 09 mai 2017, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța expediază somațiile de plată în cuprinsul cărora sunt înscrise debitele neachitate la termenele scadente 30 septembrie 2016 și 31 martie 2017.
Numărul total al somațiilor este de 54.975, din care 50.649 pentru persoane fizice (92% din total) şi 4.326 pentru persoane juridice (8% din total).
În cazul neachitării în termen de 15 zile de la comunicarea somației, se vor lua măsurile de executare silită constând în popriri pe sumele disponibile și/sau sechestre asupra bunurilor mobile/imobile.
Instituția recomandă cetățenilor să nu ia în considerare somațiile dacă, la data primirii, sumele ce fac obiectul acestora sunt achitate.