Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța .

Photo of author

By Edward Ciolacu

În urma organizării, în data de 07.12.2016, a dezbaterii publice cu tema: Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, facem public Raportul consultării publice realizate în perioada 01.11.2016 – 31.12.206, precum și Regulamentul aflat în dezbatere cu modificările efectuate în urma colectării observațiilor și propunerilor din partea participanților.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris, până la data de 31.01.2017:
– prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
– prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
– prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro .
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Regulament .pdf